Blog

Best Recruitment Agency & Outsourcing Company

 • ดิฉันรักที่จะเป็น recruiter ทำไมนะหรอ? ก็เพราะดิฉันคิดว่าการเป็น recruiter เป็นงานที่ดีที่สุดในโลกนะสิ ถึงแม้เรื่องจริงงานของ recruiter มันแสนทรหด  และดิฉันคิดว่าในยุคสมัยใหม่นี้ ยิ่งยากเย็นแสนเข็นกว่าเดิมเสียอีก ช่วงเศรษฐกิจชลอตัว ยิ่งไม่ต้องพูดถึง แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายๆเหตุผลที่ยังทำให้ดิฉันรักงานนี้ และยังคงอยู่ในวงการนี้มาเกือบๆสิบปีแล้ว เหตุผลเหล่านั้นก็คือ

   


 • ในการสัมภาษณ์ทั่วไป บางครั้งผู้สัมภาษณ์จะถามคำถามแปลกๆ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ได้มีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิด การสื่อสาร ค่านิยม ลักษณะนิสัยของพวกเขา และดูว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรภายใต้ความกดดัน 

  แต่มันกลายเป็น องค์กรส่วนใหญ่จะถามคำถามเดิมๆคล้ายคลึงกันมากขึ้น อย่างเช่น “อะไรคือจุดแข็งของคุณ?” “อะไรคือจุดอ่อนของคุณ” และมันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะเตรียมความพร้อมสำหรับตอบคำถามง่ายๆเหล่านั้น


 • ในการสัมภาษณ์งาน หน้าที่ของคุณคือการโน้มน้าวให้คนสัมภาษณ์เชื่อว่าคุณมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ตรงกับงานที่จะสัมภาษณ์ แสดงออกถึงความกระตือรือร้นและทำให้คนสัมภาษณ์เชื่อว่าคุณเหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร และ เหมาะกับรายละเอียดงานนั้นๆ

   


 • First Impression เป็นตัวแปรสำคัญของการสัมภาษณ์งาน ความประทับใจเมื่อเห็นครั้งแรก ตามความหมายแล้ว ทันทีโดยเพียงเสี้ยววินาทีที่จะทำให้คนแปลกหน้าคนหนึ่ง สามารถกำหนดความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบของคุณ ขึ้นอยู่กับลักษณะการแต่งการของคุณ

   


 • 1
 • 2

Recent Posts


 • flower0.png
 • flower1.png
 • flower2.png
 • flower3.png
 • flower4.png
 • flower5.png
 • flower6.png