Employer Branding

Employer Branding is a long-standing concept that has found momentum in the interconnected world. It is the process of promoting a company, or an organization, as the employer of choice to the desired target group. One which a company needs and wants to attract, recruit and retain.

 

  • ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณกำลังคิดอะไร Fischer & Partners Recruitment มาพร้อมกับบล็อกโพสต์เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นที่คุณควรจะเริ่มใช้ได้แล้ว แต่อ่านที่ผมเขียนก่อน ผมสัญญาว่ามันจะคุ้มค่า!


  • แนวโน้มและทิศทางในการสรรหาในปี ค.ศ.2020 (พ.ศ. 2563) ควรเป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรของคุณในปี 2020 เราจะรวบรวมเทรนด์การสรรหาล่าสุด ที่จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการสรรหาของคุณอย่างมีนัยสำคัญ คุณพร้อมที่จะลองใช้แนวโน้มและทิศทางในการสรรหาใหม่เหล่านี้หรือยัง? ไม่อย่างนั้นคุณก็อาจจะโดนถูกทิ้งไว้ข้างหลัง


Employer Branding

Employer Branding is a long-standing concept that has found momentum in the interconnected world. It is the process of promoting a company, or an organization, as the employer of choice to the desired target group. One which a company needs and wants to attract, recruit and retain.