CAREER ADVICE & RESOURCES

from one of the top Recruitment Agency & Outsourcing Company in Thailand & Indonesia

ภัยของการว่าจ้าง staffing agency ขนาดใหญ่

Why_is_bad_to_hire_big_recruitment_agency_900x450.jpg

ภัยของการว่าจ้างบริษัท staffing agency | recruitment agency ขนาดใหญ่

 

ปกติแล้วในหลายๆด้านของธุรกิจ การมี partner ที่เป็นบริษัทใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่ดี นั่นหมายถึงการมีความเชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูล และทรัพยากรณ์ จำนวนมากสำหรับคุณ อย่างไรก็ตามในแวดวงบริษัท recruiting and staffing คือจะตรงกันข้ามกัน บริษัท staffing agency ที่มีขนาดเล็ก สามารถทำงานได้ดีกว่าคู่แข่งรายใหญ่ในการหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับองค์กรของคุณได้อย่างไร? และเพราะเหตุใด? ลองมาดูกัน

 

 

บริษัท staffing agency ขนาดใหญ่ = talent pool ขนาดเล็ก

 

ฟังดูแล้วอาจดูเหมือนขัดแย้งกัน แต่ที่จริงแล้วบริษัท staffing agency ขนาดใหญ่ที่สุด บางครั้งก็มีปัญหามากที่สุดในการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม ถึงแม้ว่าบริษัท staffing agency เหล่านั้นอาจมีสิทธิ์เข้าถึง resume ของ candidate เป็นจำนวนมาก แต่การเข้าถึงของพวกเขาก็เกินพอที่พวกเค้าจะฉกฉวยได้ แม้ว่าจะมีผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งในใจ การหยิบโทรศัพท์เพื่อจะติดต่อเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เลย

 

บริษัท staffing agency หรือบริษัท recruitment agency ขนาดใหญ่ย่อมมีฐานลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเพราะเหตุนี้จะทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ด้วยจรรยาบรรของบริษัท staffing agency ทาง recruitment consultant / recruiter คือห้ามติดต่อหรือดึงตัวพนักงานของลูกค้าของพวกเขา มีอยู่หลายกรณีพวกเขาไม่สามารถติดต่อผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเนื่องจากบุคลากรเหล่านี้กำลังทำงานให้กับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อลูกค้าของบริษัท staffing agency นั้นๆ

 

พวกเขาจะถูกจำกัดในการติดต่อแค่ผู้สมัครงานที่กำลังว่างงาน ในฐานข้อมูลของพวกเขา นั่นหมายถึงผู้สมัครที่ไม่ได้กำลังทำงานใน project ใดอยู่ หรือ ผู้สมัครที่ทำงานใน project ที่จะสิ้นสุดในอนาคตอันใกล้ นอกซะจากพวกเขาจะโชคดีกับเรื่องเวลามากๆที่จะเจอผู้สมัครในฐานข้อมูลของพวกเขา ที่มีความเหมาะสม คุณสมบัติครบถ้วนและยังว่างงานอยู่ นั่นหมายความว่าพวกเขาได้แค่ค้นหากลุ่ม candidate ที่บริษัทอื่นๆไม่ต้องการ และ พวกเขาจะไม่สามารถหา candidate ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด ซึ่งคุณสมควรที่จะได้รับมากกว่านี้

Recruitment clip art - Screening & Selection | FP Recruitment Services

staffing agency ขนาดเล็ก = talent pool ขนาดใหญ่

 

ในทางกลับกัน บริษัท recruitment agency | staffing agency ขนาดย่อมที่มีรายชื่อลูกค้าพอประมาณ บริษัทเหล่านี้ก็จะมี talent pool ขนาดใหญ่ที่จะสรรหาผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับแต่ละตำแหน่ง โดยส่วนมากจะเริ่มต้นการค้นหาที่มีเป้าหมายผู้สมัครที่มีคุณสัมบัติสำคัญที่เหมาะสม ซึ่งต่างจากการค้นหาใน database ทั่วๆไป ตลาดจะเปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงผู้สมัครที่เป็น passive candidates ที่กำลังทำงานในบริษัทคู่แข่งของคุณ ทางบริษัท staffing agency ขนาดเล็ก สามารถติดต่อได้โดยไม่ต้องลังเลใจ เหมาะสำหรับการหาคนที่สามารถเพิ่มศักยภาพของตำแหน่งงาน และทำประโยชน์และคุณค่าต่อบริษัทของคุณมากที่สุด

 

การนำเสนองานให้กับ top talent ต้องมีชั้นเชิง และไม่ใช่เรื่องง่าย พวกเขาจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆและต้องการที่จะได้ยินเหตุผลที่ใช่ เพื่อที่จะเติบโตเมื่อมีการเปลี่ยนงาน อย่างเช่น ผู้สมัครบางกลุ่ม ต้องการเข้าใจถึงคุณค่าที่พวกเขาสามารถนำมาสู่โครงการและเหตุผลที่พวกเขาถูกเลือก การที่มี recruitment consultant / recruiter ที่เก่งและมีประสบการณ์ในการสรรหาบุคลากรในแต่ละตำแหน่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

 

บริษัท staffing agency ขนาดใหญ่ อัตราการลาออก (turn over) ของ recruitment consultant / recruiter ค่อนข้างสูง นอกจากนี้พวกเขามักจะมี workload สูง ซึ่งจะทำให้ไม่ค่อยมีเวลามากพอที่จะทำการพูดคุยกับลูกค้าแต่ละเจ้า หรือวิจัยรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจถึงความต้องการและความแตกต่างของแต่ละบริษัทอย่างแท้จริง 

 

ที่ตลกไปกว่านั้นคือ recruitment consultant / recruiter ที่เก่งกาจก็หายากพอๆกับการหา candidate ที่มีความสามารถ นั่นก็หมายความว่าเมื่อคุณใช้บริษัท staffing agency ขนาดใหญ่ คนที่คอยดูแลบริษัทของคุณ อาจไม่ใช่ recruitment consultant / recruiter ที่มีประสบการณ์ มีความเข้าใจในบริษัทของคุณ และมีเวลาที่จะนำเสนอบริษัทของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับบรรดาผู้สมัครงานทั้งหลาย

 

ในบริษัท executive search ที่มีขนาดเล็ก งานทุกชิ้น ทุกตำแหน่งงานที่หาให้ลูกค้าย่อมมีผลต่อชื่อเสียงขององค์กร พวกเขาไม่สามารถที่จะจ้าง recruitment consultant / recruiter ที่ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นพวกเขามักจะจ้าง recruiter ที่มีความเก๋าและรู้ว่า candidate คนไหนเหมาะสมกับตำแหน่งที่หา และติดต่อกับ candidate เหล่านั้นอย่างรอบคอบ สื่อสารเกี่ยวกับค่านิยมของบริษัทและตำแหน่งงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้หาคนที่ใช่ได้เร็วขึ้น และมีความเหมาะสมมากกว่า

 

 

ทำงานกันเป็นทีม

 

บริษัท staffing agencies ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนมากชอบช่วงชิงและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง workload ในการสรรหาคนในหลายๆตำแหน่งให้กับหลายๆบริษัทจึงเพิ่มขึ้นตามมา ส่วนใหญ่จะใช้เพียง recruitment consultant เพียงคนเดียวเพื่อที่จะหาผู้สมัคร ต่องาน 1 ตำแหน่ง แต่เนื่องจาก agency มีลูกค้าเยอะมาก จึงไม่สามารถให้ความสนใจงานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้มากนัก จึงอาจทำให้ต้องใช้เวลานานมากในการหา candidate ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และกำลังอยากเปลี่ยนงาน

 

บริษัท staffing agencies ที่มีขนาดเล็ก รู้ว่าถึงแม้ recruiter ที่เก่งกาจขนาดไหนก็ยังไม่สามารถสรรหา candidate ได้ครบจากทุกๆช่องทางได้ในเวลาอันสั้น แต่ในบางบริษัท อย่างเช่น บริษัทของเรา (www.fischerandpartners.com) มอบหมายให้ recruitment consultant อย่างต่ำ 2 คนในการหาสรรหา candidate 1 ตำแหน่ง พวกเขาจะทำงานกันเป็นทีมเพื่อทำการค้นหาที่ครอบคลุมและสามารถสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 

การสรรหาพนักงานเป็นศิลปะ มากว่า วิทยาศาสตร์ และเช่นเดียวกับศิลปิน recruiter ทุกคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองในแง่ของกระบวนการสรรหาของพวกเขา เมื่อคุณก้าวไปไกลกว่าทักษะการสรรหาขั้นพื้นฐาน ประสบการณ์ และสไตล์ของ recruiter แต่ละคนจะช่วยให้พวกเขาสามารถค้นพบ ติดต่อ และชักจูงให้ top talent เหล่านั้นสนใจในตำแหน่งงานได้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณสามารถกำหนดให้ recruiter 2 คน สรรหาพนักงานในตำแหน่งเดียวเพราะพวกเขาจะเสนอ candidate ที่แตกต่างกันและที่มีความสามารถในตำแหน่งงานนั้นๆ

 

ก่อนที่คุณจะให้บริษัท recruiting firm ขนาดใหญ่สรรหาพนักงานในตำแหน่งต่อไป อย่าลืมลองคุยกับบริษัท recruiting firm ขนาดเล็กถึงปานกลางในอุตสาหกรรมของคุณดูก่อนและตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับข้างต้น